hostname

システムのホスト名を表示または変更する。

実行権限
admin
対象機種
SEIL/B1, SEIL/X1, SEIL/X2, SEIL/x86 Fuji, SEIL BPV4
hostname [<hostname>]
既定値
""
<hostname>
ホスト名
設定範囲 備考
1 - 255文字 空文字列("")指定可

Note

<hostname>の指定を省略すると、現在設定されているホスト名を表示します。

設定したホスト名はコマンドインタフェースのプロンプト等に表示されます。